Được tạo bởi Blogger.

Lego giả mô hình siêu anh hùng

Lego giả mô hình siêu anh hùng trong suốt. Tuy chỉ là đồ chơi Lego giả nhưng đẹp và thú vị không thua Lego thật bao gồm các figures nhân vật Hulk, Captain America, Ultron Mark 1, Thor, Hawkeye, Iron Man.

Lego giả mô hình siêu anh hùng


Lego giả mô hình siêu anh hùng Hulk


Lego giả mô hình siêu anh hùng Captain America


Lego giả mô hình siêu anh hùng Ultron Mark 1


Lego giả mô hình siêu anh hùng Thor


Lego giả mô hình siêu anh hùng Hawkeye


Lego giả mô hình siêu anh hùng Iron Man


Lego giả mô hình siêu anh hùng Iron Man 1


Lego giả mô hình siêu anh hùng 1

Clip reviewed bộ Lego giả mô hình siêu anh hùng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét