Được tạo bởi Blogger.

Lego Xe Tuyết Bắc Cực

Thành Phố Lego Xe Tuyết Bắc Cực City Arctic Snowmobile

Lego Xe Tuyết Bắc Cực
Tìm kiếm những bí mật của các băng với siêu mát LEGO® Thành phố Bắc Cực Snowmobile! Mạo hiểm vào điều kiện đóng băng vùng cực với nhà thám hiểm Bắc Cực trong bánh chuyên gia của mình. Crack mở khối băng khổng lồ với cái rìu để lộ những bí ẩn bên trong tinh thể. Sử dụng các walkie-talkie để báo cáo phát hiện của bạn, sau đó tải các băng và pha lê lên xe trượt tuyết và trở về căn cứ để tiến hành thử nghiệm thêm. Bao gồm một nhà thám hiểm Bắc Cực minifigure với các loại phụ kiện.

Thành Phố Lego Xe Tuyết Bắc Cực City Arctic Snowmobile đồ chơi trẻ em 6 đến 12 tuổi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét