Được tạo bởi Blogger.

Lego 88003 L-Motor

Lego 88003 L-Motor
Lego 88003 L-Motor

Thêm một máy xoay để LEGO điện Chức năng mô hình của bạn!

Thêm một thêm L-Motor để sáng tạo LEGO của bạn! Động cơ mạnh mẽ này sẽ cung cấp rất nhiều năng lượng để mô hình của bạn, cho dù đó là quay một bánh xe hoặc chuyển một hệ thống bánh răng.
 - Sử dụng L-Motor để động xây dựng lớn hơn
 - Yêu cầu hộp pin (# 8881, # 88000 # hoặc 8878), không bao gồm


Lego 88003 L-Motor

0 nhận xét:

Đăng nhận xét