Được tạo bởi Blogger.

Khám Phá Vũ Trụ Hive Crawler

Lego Khám Phá Vũ Trụ Hive Crawler
Lego Khám Phá Vũ Trụ Hive Crawler Galaxy Squad
Giúp Galaxy Squad để ngăn chặn người ngoài hành tinh mantizoid trong Hive Crawler với việc di chuyển chân, phóng trứng, súng laser và một cái miệng véo!

Dành cho độ tuổi: 8 - 14

Lego Khám Phá Vũ Trụ Hive Crawler Galaxy Squad

0 nhận xét:

Đăng nhận xét