Được tạo bởi Blogger.

SpongeBob The Flying Dutchman 3817

3817 The Flying Dutchman
Lego SpongeBob The Flying Dutchman 3817
Arrgh! Đội trưởng SpongeBob và người bạn đời đầu tiên của ông Patrick đã tìm thấy một bản đồ kho báu và đang tìm kiếm kho báu. Hàu! Người Hà Lan bay ở đây trên con tàu ma quỷ. Giúp giữ chân anh ở vịnh bằng cách sử dụng bạn trẻ Blaster ble trước khi bạn bè của chúng tôi được thực hiện để đi bộ ván! Bao gồm 3 minifigures: Pirate SpongeBob, Patrick Pirate The Flying Dutchman.

Độ tuổi: 6 - 12 

Lego SpongeBob The Flying Dutchman 3817

0 nhận xét:

Đăng nhận xét