Được tạo bởi Blogger.

Power Functions Servo Motor 88004

Power Functions Servo Motor 88004


Power Functions Servo Motor 88004

Hãy LEGO Chức năng suất mô hình của bạn rẽ trái và bên phải!
Thêm Servo Motor này trong LEGO bạn sáng tạo! Các Servo làm cho mọi thứ biến trái và phải, cho dù đó là chỉ đạo bánh xe hoặc hình ảnh động cơ khí.
• Hoàn hảo cho xe điều khiển từ xa
• Trả về đến trung tâm vị trí
• Yêu cầu hộp pin (# 8881 # 88000 # hoặc 8878), không bao gồm

Power Functions Servo Motor 88004

0 nhận xét:

Đăng nhận xét