Được tạo bởi Blogger.

Lego Movie Getaway Glider 70800

Lego Movie Getaway Glider 70800
Yee-hah! Ra trong Cựu miền Tây hoang dã, rắc rối là sản xuất bia. Sử dụng kỹ năng sáng tạo của bạn và giúp Emmet để xây dựng một Getaway lượn và thoát khỏi các robot với Piece of Resistance. Nhưng hãy cẩn thận, họ có súng và ngựa Robo cảnh sát trưởng có thể phía sau lên trên chân sau của nó. Vị trí cánh đuôi và sừng bò, vỗ cánh bay lên đi, và sử dụng người hay thay đổi ý kiến để hướng dẫn bạn đến nơi an toàn. Bao gồm 3 minifigures với các loại vũ khí và phụ kiện: Emmet, Deputron và cảnh sát không-một-robot.
 
Lego Movie Getaway Glider 70800

0 nhận xét:

Đăng nhận xét