Được tạo bởi Blogger.

Lego Duplo School Bus 10528

Lego Duplo School Bus 10528

Tất cả lên xe buýt trường học! Xây dựng một nơi trú ẩn xe buýt nơi 2 con có thể kiểm tra thời gian biểu và chờ cho xe buýt để đến nơi. Giúp người lái xe dừng xe buýt tại đèn giao thông và lái xe đến nơi trú ẩn để nhận các trẻ em. Sau đó đầu ra cho một ngày bận rộn ở trường. Trẻ em sẽ yêu để xây dựng và xây dựng lại mô hình này rất lớn với lớn, màu sắc rực rỡ LEGO DUPLO ® gạch ®. Bao gồm một tài xế xe buýt và 2 con DUPLO con số.

Lego Duplo School Bus 10528

0 nhận xét:

Đăng nhận xét