Được tạo bởi Blogger.

Lego Dino Coelophysis Ambush 5882

Lego Dino Coelophysis Ambush 5882


Lego Dino Coelophysis Ambush 5882

Như người anh hùng cưỡi mini off-roader qua rừng trên Lookout cho khủng long, một coelophysis nhanh nhẹn ẩn đằng sau một bụi cây, sẵn sàng tận dụng. Anh hùng dũng cảm của chúng tôi có thể nắm bắt nó bằng cách sử dụng súng thuốc an thần của mình trước khi thoát khủng long và các cuộc tấn công thành phố? Bao gồm anh hùng minifigure và coelophysis khủng long.

Độ tuổi: 5 - 12

Lego Dino Coelophysis Ambush 5882

0 nhận xét:

Đăng nhận xét