Được tạo bởi Blogger.

LEGO Batman™: The Penguin Face Off 76010

LEGO Batman™: The Penguin Face Off 76010
LEGO Batman™: The Penguin Face Off 76010
Penguin đã bị đánh cắp một viên kim cương vô giá và có hai chú chim cánh cụt của robot của mình bảo vệ nó. Giúp Scuba Batman ™ để quét trong trên xe lặn nhanh chóng của mình và nhận được nó từ tay của họ trước khi The Penguin có thể tấn công với thuyền vịt điên của mình. Cả hai loại xe mát mẻ được trang bị 2 tên lửa bộ phim, vì vậy nếu bạn cần phải bắn theo cách của bạn ra khỏi một góc khó khăn, bạn có hỏa lực để làm điều đó! Bao gồm Scuba Batman và The Penguin minifigures với vũ khí và các loại phụ kiện.
 
LEGO Batman™: The Penguin Face Off 76010

0 nhận xét:

Đăng nhận xét