Được tạo bởi Blogger.

Chima Scorm Scorpion Stinger 70132

Chima Scorm Scorpion Stinger 70132

Đồ Chơi Lego Chima Scorm Scorpion Stinger 70132

SCORM, Vua của Scorpions, đã bị đánh cắp một số CHÍ và các bộ lạc khác được xác định để có được nó trở lại. Nhưng trước tiên họ phải tránh những móng vuốt độc lớn và cửa nhanh chóng tri bánh Scorpion Stinger SCORM của. Giúp các chiến binh bộ tộc giáp Cragger và Laval để tấn công với quy mô của họ Ripper và Shado Valious thanh kiếm và chỉ đạo rõ ràng của quả bóng độc bắn vào con đường của mình. Hãy coi chừng đuôi châm chích linh hoạt của Stinger jabbing xuống và thoát ra khỏi CHÍ! Bao gồm 3 minifigures với các loại vũ khí và phụ kiện: SCORM, và Laval và Cragger trong áo giáp mới của họ.

Độ tuổi: 8 - 14
Đồ chơi Lego Chima Scorm Scorpion Stinger 70132

0 nhận xét:

Đăng nhận xét