Được tạo bởi Blogger.

Cavalry Builder Set 79106

Cavalry Builder Set


Lego Lone Ranger Cavalry Builder Set 79106

Nói, "Hi-Yo, bạc!" Như bạn cháy vào hành động với Cavalry Builder Set! Hướng dẫn Lone Ranger và chiến mã bạc đáng tin cậy của mình thành hành động! Lẻn qua bức tường phòng thủ và gây ngạc nhiên cho những người lính kỵ binh trong khi họ nấu ăn tối tại lửa trại. Giải giới tất cả 3 trước khi tải các khẩu pháo và có mục đích! Sau đó đi xe vào hoàng hôn cho một cuộc phiêu lưu Lone Ranger! Thu thập thêm 3 binh sĩ và xây dựng kỵ binh của bạn cho tất cả các cuộc phiêu lưu Lone Ranger của bạn! Bao gồm 4 minifigures với các phụ kiện: Lone Ranger và 3 người lính kỵ binh.

Lego Lone Ranger Cavalry Builder Set 79106

0 nhận xét:

Đăng nhận xét